Veterinaarmeditsiin 2013

Juubelikonverents Veterinaarmeditsiin 2013 toimus Tartus 24-26.10.2013. 

Konverentsi esimesel päeval toimusid praktilised töötoad väike- ja suurloomaarstidele. 

Juubelikonverents Veterinaarmeditsiin 2013 leidis aset konverentsikeskuses Dorpat. Reedel toimus töö väike- ja suurloomaarstide sektsioonis ning toiduhügieeni ja -tehnoloogia sektsioonis. Paraleelselt toimus veel sigade haigusi ja ravi käsitlev satelliitsessioon.

Laupäeval töötati väike- ja suurloomaarstide ning loomaarsti abiliste sektsioonides.

Konverentsi näitusest võttis osa 17 ettevõtet. Konverentsi osavõtjate arv oli aastate suurim - osales ligikaudu 550 valdkonna spetsialisti ja ettevõtjat.

 

Liisi Valgre "Metsakutsu"