PEASPONSOR

SUURSPONSORID

 

 

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Veterinaarmeditsiin 2022

Lektorid

Tiago Abreu

Graduated in veterinary nursing in Escola Superior Agrária de Bragança ( Portugal) in 2009. From 2009 till 2013 has worked in hospital environment on Portugal. In 2013 moves to the Uk to work on a first opinion/referral hospital. Completed a nurse certificate um Practical Techniques accreditated by ISVPS, in 2013, and another one on Emergency and Critical Care, in 2017. Now working as head nurse Braga (Portugal), in a mixed referral/ first opinion veterinary hospital, as well as at the Animal Blood Bank.


Gonçalo Babau

Graduated in Veterinary Nursing by Instituto Politécnico de Bragança. After his internship at Hospital Veterinário Central (a referral hospital), in 2010, he worked there for more 4 years. In Hospital Veterinário Central, he started to practice emergency attendings and the continuous monitoring with critical care and emergency blood analysis. And that was how the challenge within this area developed. After being 6 years in another referral hospital, VetOeiras, he is working Hospital Veterinário do Atlântico since January 2021.

Besides the continuous focus in emergency’s area, he also has grown its interest and skills in cytologies which led him to a deep study on this area having now three certificates relative to skin tumors, peripheral blood and organic fluids.

Since 2012 he attends the European Congress of Veterinary Emergency and Critical Care Society (EVECCS) of which is a member and also part of scientific committee.

In 2017 he completed his Nurse Certificate in Veterinary Emergency and Critical Care by VetsNow.

In parallel with his professional activity in the hospital, he has already been lectured in several congresses and conferences dealt by Veterinary Nursing Faculties.

The pleasure of teaching triggered a new training project along two veterinary nurses, Tiago Abreu and Catarina Gonçalves, directed not only for students but also for other colleagues. This training project, ProVetNurse, aims to give easy access to training of veterinary nurses in Portugal and tries to raise the pleasure and importance of a continuous training for being better professionals.

In 2020 he also completed the title of rescuer by RECOVER Initiative.


Søren Boysen

Dr. Søren Boysen omandas loomaarstikraadi Saskatchewani ülikoolis, läbis internatuuri Atlantic Veterinary College’is ja residentuuri Tuftsi ülikoolis, misjärel temast sai 2003. aastal erakorralise ja veterinaarmeditsiini diplomeeritud spetsialist (DACVECC). Ta on töötanud Montreali ülikoolis erakorralise meditsiini ja intensiivravi juhina ning on praegu korraline professor Calgary ülikoolis. Ta jätkab aktiivselt erakorralise veterinaarmeditsiini edendamist, osaledes erinevate erialaühingute (ECVECC, ACVECC ja VetCOT) töös. Temast on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud lektor, kes on avaldanud mitmeid publikatsioone (enam kui 80 artiklit/peatükki) ning pälvinud mitmeid haridus- ja teaduspreemiaid. Üheks tema tõeliseks kireks on ultrahelidiagnostika kasutamine erakorralises meditsiinis. Koos kolleegidega Tuftsi ülikoolist avaldas ta esimese uuringu ultrahelidiagnostika kasutamisest traumajärgsete patoloogiate avastamiseks (FAST) väikeloomadel, ning koos kolleegidega Calgary ülikoolist kohandas FAST metodoloogiat kasutamiseks teistel erakorralistel patsientidel. Ta on aktiivselt seotud kliiniliste uuringutega, mis käsitlevad verejooksu, hüübimist, perfusiooni ja ultrahelidiagnostikat erakorralises meditsiinis. Koos paljude suurepäraste rahvusvaheliste kolleegidega jätkab ta mittespetsialiseerunud kolleegidele mõeldud ultrahelikoolituste välja töötamist ning toetab avatud juurdepääsu põhimõtteid veterinaarhariduses.

Rob Drysdale

Liige: Royal College of Veterinary Surgeons (UK)
Liige: British Institute of Agricultural Consultants
Nuffield Farming Scholar 2014 – lihaproduktsiooni integratsioon ja tarneahelad.
Lõi enda ettevõtte (lihaveise tarneahelad), mis varustasid aastal 2020 > 3,500 looma.

Veterinaarkonsultant, kes töötab:

 • Lihaveise ettevõtetega, kelle tootlus on kuni 6000 looma/aastas
 • Piimakarjadega suurusega 250-3000 lehma.

Eesmärgiks on maksimaalne tootlus enda kasvatatud haljasmassi ja söötadega.
Nõuandja ja arvamusliider karjatervise alal.
Kirjutanud ja esitlenud laialdaselt nii karjakasvatus- kui ka veterinaarteemadel.
Ulatuslik kogemus nii farmerite, veterinaaride ja teiste töötajate väljaõpetamisel.

Biograafia

Pärast Edinburgh Ülikooli lõpetamist töötas Rob erinevates veterinaarpraksistes Suurbritannias enne kui lõi Westpoint Farmvets 2000.a juulikuus. Algselt paiknes see Kagu-Inglismaal, kuid kasvas peatselt ja õige pea moodustas juba 120 töötajaga ettevõtte mitmete praksistega, mille hulka kuulusid ka veterinaartehnikud, laboriteenused ja uurimustöö osakond koos internetipõhise ravimite tellimisega.

Westpoint müüdi erakapitalile 2014.aastal. Rob töötab praegu iseseisva konsultandina klientidega nii Suurbritannias kui mujal, tegeledes nii suurte piima- ja lihaveiste farmidega kui ka üldise loomakasvatusega, veterinaar- ja meditsiinitööstustega.

2014.-2015.a sai Rob Nuffield Farming Stipendiumi: ülemaailmse liha tootmine piimaveisekarjadest ja selle integratsioon põllumajandusega. Pärast selle raames reisimist asutas Rob koostöös enda naisega ettevõtte, mis tegeleb veiselihatootmise tarneahelatega piimaveisekarjadest. Selle moodustasid algul 60 vasikat ja nüüd on see kasvanud tarneahelaks, millel kokku 4,500+ lihalooma mitmes erinevas üksuses. Vaatamata Covidi mõjudele suutis ettevõte realiseerida 3,500 looma: B&W pullvasikad haljassöödal kasvatatud lihaloomaks ja müües eelmisel aastal lihaks 1,000+ kuni 2.aastaseni kasvatatud veist.

Robi peamised huvialad on:

 1. Veisetootluse integratsioon ja tarneahelate juhtimine
 2. Meeskonnatöö edendamine farmides
 3. Sööda ja haljasmassi tootmine koos karjamaade juhtimisega
 4. Vasikakasvatus ja efektiivne noorkarja pidamine
 5. Piimalehma tervis- parimate tulemuste saavutamine:  
  1. Mullikakasvatus ja karjaspüsivuse maksimeerimine
  2. Haiguste vähendamine ja tootlikkuse maksimeerimine
  3. Sigivus ja jalatervishoid ning nende mõju piimatootlikkusele
 6. Farmi elueatoodangu potentsiaali maksimeerimine

Phil Elkins

Phil lõpetas Edingburghi ülikooli 2005.a pärast mida asus ta mõneks ajaks tööle segapraksisesse. Seejärel otsustas ta end pühendada suurloomameditsiinile. Ta töötas nii Inglismaal kui ka Uus-Meremaal enne kui asus elama Edela Inglismaale Cornwalli. Seal töötas ta 14 aastat loomaarstina suurloomadele pühendunud veterinaarpraksises, mille jooksul omastas ta 2015.a sertifikaadi „Advanced Veterinary Practice“. Sel ajal kuulus ta ka veterinaargrupi juhatusse, mis haldas 100 arsti 16. praksises üle Inglismaa.

Viimase kahe aasta jooksul on Phil ennast üles töötanud sõltumatuks konsultandiks ja töötab farmidega, mis varieeruvad 60. lehmast kuni 3000. lehmani ja kelle piimatoodang on 3000L-13,000L. Samuti teeb ta koostööd mitmete AgTech ja teiste organisatsioonidega. Phili peamised huvid on tervise optimiseerimine, loomade heaolu ja tootmisefektiivsus läbi tervikliku lahenduse.


 

Catarina Gonçalves

Graduated in veterinary nursing in Escola Superior Agrária de Bragança ( Portugal) in 2012, followed by work in small pets and exotic species before moving to the UK in 2015 to work in a first opinion small animal practice. Completed a nurse certificate in small animal anaesthesia accreditated by ISVPS, in 2017. Now working as a nurse anaesthetist in Oeiras (Portugal), in a mixed referral/ first opinion veterinary hospital.


Sirle Jalakas

Sirje Jalakas töötab Maaeluministeeriumis Toiduohutuse osakonna nõunikuna. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini eriala ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Peale selle lõpetas ta Eesti Maaülikoolis Toiduhügieeni ja veterinaarkontrolli magistriõppe ning nüüd õpib Eesti Maaülikooli doktoriõppes.

Konverentsil ettekantava ettekande teemaks on „Redutseerivate suhkrute sisaldus köögiviljades ja seos akrüülamiidi tekkega“.

 


Piret Kalmus

Piret Kalmus töötab Eesti Maaülikoolis kliinilise veterinaarmeditsiini õppetoolis. Ta õpetab üliõpilastele veiste haiguseid ja veisekarja tervishoiuga seotud teemasid. Tema peamisteks teadustöö teemadeks on loomadelt pärit mikroobide antibiootikumiresistentsus ning veise mastiidiravi ja diagnostika. Piret Kalmus töötab ka karjatervishoiu nõustajana, kus tema peamiseks valdkonnaks on udaratervishoid ja piimakvaliteet. 


 

Julija Koskar

Omandasin Tartu Ülikoolis magistrikraadi geenitehnoloogia erialal. Olen 6 aastat töötanud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis, millest 5 aastat toidumikrobioloogia osakonnas ning viimase aasta molekulaaranalüüsi osakonnas peaspetsialistina. Samuti olen alates aastast 2017 Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja toidu kvaliteedi eriala doktorant. Minu doktoritöö teemaks on „Listeria monocytogenes valmistoidus ning taimsete lisandite antimikroobne toime lihatoodetes“


Rander Kreitsberg

Randel Kreitsberg on Tartu Ülikooli ökotoksikoloogia teadur, kelle peamisteks uurimissuundadeks on merereostus ja selle mõju kaladele. Hetkel on käimas kaks suuremat projekti: mikroplasti madalate kontsnetratsioonide kroonilise mõju uuringud ning kalade vähkkasvajate esinemissageduse ja evolutsiooni uuringud Põhjamere ja Läänemere lestakaladel. Randel on uurinud Eesti rannikumere reostust, kalade tervist ning mikroplasti üle 15 aasta.


Kaisa Kuus

Bakalaureuse kraadi omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis 2016. aastal rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal, edasi suundusin õppima Tartu ülikooli Biomeditsiini erialale, mille lõpetasin 2018. aastal. Õpinguid doktoriõppes Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis alustasin 2019. aastal. Lisaks doktorantuurile töötan Tartu ülikooli Genoomika instituudis projektijuhina.


Geoff Little

Omandas loomaarstikraadi Dublini Trinity College’is aastal 1973.  Pärast lühikest aega väikeloomaarstina töötamist ning 5 aastat kestnud tööd segapraksises naases aastal 1979 Somerseti ning võttis üle praksise, millest sai 10 loomaarstiga, 4 asukohas töötav kliinikukett. Lõpetas kliinilise töö augustis 2002. 

Endine Veterinary Defence Society koolitaja ning kuni 2020. aasta novembrini Ühendkuningriigi majanduslike ja vaimse tervise muredega loomaarste toetava heategevusorganisatsiooni Vetlife president. 

On avaldanud mitmeid artikleid ning pidanud nii Ühendkuningriigis loenguid erinevatel praksise juhtimist puudutavatel teemadel, muuhulgas järgnevatel kongressidel: BSAVA, WSAVA, VPMA, BEVA, FECAVA ja SPVS, Royal Canin VBF.

Raamatute Handbook of Veterinary Communications Skills ja The BSAVA Manual of Best Practice Management kaasautor.

Endine SPVS (Society of Practising Veterinary Surgeons) president.


Triinu Lomp

Lektor on lõpetanud 2013. aastal Taru Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku eriala ja 2019. aastal Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala. 11 aasta jooksul on lektor töötanud erinevate suunitlustega inimtervishoiulaborites nagu mikrobioloogia, PCR ja põhiliselt kliinilise keemia laboris. Hetkel töötab lektor Rannamisa PetCity loomakliinikus üldastina ja Lääne-Tallinna keskhaiglas diagnostikakliiniku kliinilise keemia labroris bioanalüütikuna. Erialane huvi on kliinilise patoloogia, sisehaiguste ja kasside spetsiifilise meditsiini vastu.


 

Christine Magrath

Christine töötas 22 aastat tagasi välja suhtlemiskoolituse programmi loomaarstidele, milles käsitleti igapäevast suhtlust loomaomanikega ning keeruliste olukordadega tegelemist.  

Programmil on olnud mõju nii loomaarstide igapäevatöös kui veterinaariatudengite õpetamisel, selle eest nimetati Christine 2009. aastal Royal College of Veterinary Surgeons auliikmeks ning talle omistati BVA poolt 2010. aastal Chironi autasu. Christine’i peetakse veterinaarias üheks kommunikatsiooniala juhtfiguuriks, ta on olnud selle alaste raamatute kaasautor ning koolitab ka arstitudengeid. Ta on endine SPVS president ja laekur ning oli praktiseeriva loomaarstina 12 aastat praksise kaasomanik.


Mihkel Mäesaar

Mihkel Mäesaar töötab ja õpib Eesti Maaülikoolis ning tema erialaks on toidupatogeenide genoomne epidemioloogia. Doktoriõppes on ta keskendunud Listeria monocytogenes'e ja Campylobacter jejunimolekulaarepidemioloogiale Eestis. Samuti on ta osalenud INNUENDO konsortsiumi liikmena Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) projektis, mis töötas välja platvormi kasutamaks sekveneerimisandmeid toidu kaudu levivate haigustekitajate järelevalves ja epidemioloogilistes uuringutes.


Svenja Möller

2016

lõpetas veterinaarmeditsiini erialal: University of Veterinary Medicine in Vienna, Austria

2017

assisteeriv loomaarst hobuste kliinikus Põhja-Saksamaal 

2019

Laboklin GmbH & Co KG hematoloogia ja kliinilise keemia osakonna töötaja

Saksa hobusearstide ühingu liige

  2020 Doctoral thesis in Equine Orthopaedics, University of Veterinary Medicine, Vienna


Hans Orru

Hans Orru on üks juhtivatest keskkonnatervise teadlastest Eestis. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on välis- ja sisekeskkonna mõju inimeste tervisele ning ta on keskendunud oma töös tervisemõjuritele nagu õhusaaste, äärmuslikud õhutemperatuurid ja müra. Hans Orru on juhtinud mitmeid rahvastikupõhiseid keskkonnaterviseuuringuid, läbi viinud üle-Euroopalisi õhusaaste tervisemõju hinnanguid ning panustanud ka keskkonnatervise riskide tunnetamise valdkonda. Tema juhtimisel on välja töötatud ka plaan lähituleviku biomonitooringu programmiks Eesti elanike hulgas.


Professor Mati Roasto

Mati Roasto on töötanud toiduhügieeni ja toidu ohutuse valdkonnas alates 2000. aastast, sealhulgas toiduhügieeni professorina alates 2013. aastast. Prof. Mati Roasto uurimistöö keskendub eelkõige olulistele toidu kaudu levivatele patogeensetele mikroorganismidele ja nendega seonduvatele tervise riskidele. Ta on avaldanud ühtekokku 220 teaduslikku ja populaarteaduslikku publikatsiooni s.h. hulgaliselt õppekirjandust.


 

Triin Tedersoo

Triin Tedersoo on lõpetanud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala ning töötab hetkel  Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis loomahaiguste peaspetsialistina. Lisaks tööle õpib ta Eesti Maaülikooli doktoriõppes. Oma teadustöö raames uurib ta sigadelt ja kanabroileritelt pärinevate Campylobacter spp. feno- ja genotüübilisi seoseid inimeste kampülobakterenteriidi juhtumitega. Ka konverentsil räägib ta termofiilsetest kampülobakteritest kui ühtedest olulisematest toidupatogeenidest, Campylobacter spp. levimusest Eesti jaemüügi tasandil Eesti, Läti ja Leedu päritolu kanabroileriliha provides, isoleeritud tüvede antibiootikumresistentsusest ning sekveneerimistüüpidest.


Karmen Turk

Karmen Turk (mag iur) on vandeadvokaat ja partner ülebaltilises Triniti Advokaadibüroos, kes on spetsialiseerunud tehisintellekti regulatsioonidele, inimõigustele, intellektuaalomandile ja meediaõigusele Eestis ja mujal (nt on ta esindanud kliente nii Euroopa Inimõiguste Kohtus kui ka Euroopa Kohtus). Ta on Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor nii intellektuaalse omandi kui ka inimõiguste teemadel infoühiskonnas. Ta teeb ka doktoritööd ja uurib uusi tehnoloogiaid ja sidusrühmade vastutust puudutavaid küsimusi Euroopa Nõukogus. Igapäevaselt abistab Karmen kliente just teemadel, mis puudutab avalikku ruumi ja selles toimuvat, s.h. laimamine, majandustegevusse sekkumine. 


Arvo Tuvikene

Tuvikene, Arvo, Lõpetas 1983 TRÜ bioloogia erialal; 1986-97 Võrtsjärve limnoloogiajaama insener, nooremteadur ja teadur, 1993-97 Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi doktorant. 1997 doktorikraad (Assessment of inland water pollution using biomarker responses in fish in vivo and in vitro, Tartu Ülikool), alates 1997 EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja EMÜ PKI vanemteadur,  alates 2021 EMÜ PKI kaasprofessor. Täiendanud ennast Kuopio Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Montana Ülikoolis ja Briti Columbia Ülikoolis. Uurimistöö põhisuunad: kalade füsioloogia, veekogude ökotoksikoloogia, veekogude toiduahelad, Läänemere reostus. Lisaks paljudele teadusartiklitele avaldanud meedias rohkelt ka populaarteaduslikke artikleid kaladest ning olnud mitmete huvikalastajatele suunatud raamatute kaasautoriks. Selle töö eest pälvinud Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise I preemia (2013), II preemia (2015) ja riikliku konkursi peapreemia kategoorias "Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja" (2017).


Liis Uusaed

Liis on lõpetanud 2016ndal aastal kursuse parimana Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala. Seejärel siirdus Maaülikooli väikeloomakliinikus nooremarsti täiendõppesse ning ühtlasi asus peagi samas kliinikus tööle erakorralise meditsiini osakonnas. Just sealt pärineb Liisi huvi erakorralise meditsiini ja eriti intensiivravi vastu.


Ülikoolis töötamise ajal andis ta ka tudengitele loenguid erinevate kursuste raames, peamiselt, aga farmakoloogia valdkonnas.


Dagni-Alice Viidu

Lõpetas 2017. aastal Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini eriala (produktiivloomade meditsiini suunal), mille järel asus tööle farmiarstina, tegeledes peamiselt noorkarja ja lihakarjaga. 

Hiljem on töötanud ka teenust pakkuva loomaarstina, väikeloomaarstina ning Veterinaar-ja Toiduameti vanemspetsialistina. 

2019. aasta sügisel astus EMÜs doktorantuuri ja samast ajast töötab seal ka karjatervise valdkonna nooremteadurina. 

Pärast erinevaid tööalaseid katsetusi tunneb nüüd, et on leidnud täpselt endale õige koha 😊 

Vabal ajal on tema suurimaks kireks koerasport – treenib ja võistleb oma kahe austraalia karjakoeraga agilitys (ja lisaks õpetab neile trikke, kodutasemel kuulekust, tegeleb võimlemise/fitnessiga). Lisaks küpsetab koertele kooke ja muffineid.

 Koeramaailmast väljaspool meeldib mängida discgolfi ja lauamänge ning puslesid kokku panna.