SUURSPONSORID

 

SPONSORID

 

KOOSTÖÖPARTNERID

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Veterinaarmeditsiin 2019

Lektorid

Toomas Kramarenko

Toomas Kramarenko töötab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis nõunikuna toiduohutuse alal, kus tema koordineerida on toiduvaldkonna mikrobioloogilist ohutust ja kvaliteeti puudutavad küsimused. Samuti osaleb ta aktiivselt Eesti esindajana Escherichia coli, Listeria monocytogenes’e, Campylobacter spp. ja koagulaaspositiivsete stafülokokkide uuringutega tegelevate referentlaborite võrgustike töös. Koos Eesti Maaülikooli ja teiste asutuste kolleegidega on ta mitmete erialaste teadus- ja populaarteaduslike artiklite autoriks.


 

Marti Lasn

Marti Lasn on loomaarst, töötab Pärnu Väikeloomakliinikus. Igapäevapraksises tegeleb ta enamasti ortopeediliste patsientide vastuvõtuga. Viimased 25 aastat on ta pühendunud ja keskendunud puusa- ja küünarliigese düsplaasia temaatikale. Marti Lasn on Euroopa Veterinaarortopeedide ja Traumatoloogide seltsi liige.


 

Kadrin Meremäe

Kadrin Meremäe on kaitsnud doktorikraadi veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal ning töötab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolis dotsendina. Tema teadustöö huviorbiidis on kampülobakterid linnuliha tootmise ahelas olnud juba rohkem kui kümme aastat. Koostöös uurimusrühmaga on ta publitseerinud kokku kaheksa kampülobakterite uuringuid kajastavat publikatsiooni rahvus­vaheliselt tunnustatud teadusajakirjades. Ta on edukalt juhendanud toiduohutuse alaseid magistritöid ning on kolme doktorandi kaasjuhendaja.


 

Taavi Riit

Taavi Riit on lõpetanud bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis bioloogia erialal ning magistriõppe samas koolis molekulaar- ja rakubioloogia erialal. Patogeenide molekulaarse diagnostikaga on ta tegelenud alates magistriõppe algusest. Patogeenide, täpsemalt patogeensete seente ja oomütseetide tuvastamise ning ökoloogiaga tegelen Taavi Riit käesoleval ajal ka doktoriõppes. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis asus ta molekulaaranalüüsi peaspetsialistina tööle 2015 aasta sügisel ning 2018 sügisest on töötanud sama osakonna juhatajana.


 

Professor Mati Roasto

Konverentsi ettekande teemaga, mis käsitleb Listeria monocytogenes´ga seonduvaid probleeme on prof. Roasto tegelenud juba aastaid. Ta on L. monocytogenes´e teemal avaldanud kaks ISI WEB of Science teadusartiklit, mitmeid populaarteaduslikke artikleid ning on käsitlenud patogeeniga seonduvaid probleeme eriala õpikutes, samuti läbi viinud arvukalt täienduskoolitusi.Mati Roasto on töötanud toiduhügieeni ja toidu ohutuse valdkonnas alates 2000. aastast, sealhulgas professorina alates 2013. aastast. Praegu on ta Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli professor ja õppetooli juhataja. Prof. Mati Roasto uurimistöö keskendub eelkõige olulistele toidu kaudu levivatele patogeensetele mikroorganismidele ja teatud toidu keemilistele ohtudele ning sellega seonduvale inimese terviseriskidele. Ta on avaldanud kokku 170 teaduslikku ja populaarteaduslikku publikatsiooni s.h. õppekirjandust.


 

Tauri Tallermaa

Tauri Tallermaa on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi on tal lisaks ka nii finants- kui turundusmaailmast. 2001. aastast liitus ta Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist 8-kordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, omandas tehnikad ja hakkas mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumis­võimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine, suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, avalik esinemine, õppimine ja õpetamine.


 

Merik Toome

Merik Toome on TPI (TTÜ) haridusega keemiatehnoloogia insener. Kandidaaditöö kaitses ta 1977.a. Leningradi Ülikooli Keemiateaduskonnas ja talle omistati keemiakandidaadikraad füüsikalise-keemia alal. 1980. aastast alates on ta tegelenud taimekaitsevahendite ja nende jääkide analüüsimisega, kui siirdus tööle Sakku, tollasesse Vabariikliku Agrokeemia Laboratooriumi, mis on praeguse Põllumajandusuuringute Keskuse eelkäija.