Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Veterinaarmeditsiin 2020

Sponsorpaketid

OSALEMINE NÄITUSEPINNAGA

Sponsorite näituseplaan valmib pärast peasponsori poolset pinnavalikut.
Küsimuste korral palun pöörduge konverentsi sekretariaadi poole – Ingrid Veske konverents@vet.ee


PEASPONSORI PAKETT – 5500 € + KM

 • 3 pääset konverentsile ja peoõhtule.
 • Näitusepind suurusega kuni 16 m2 (4 x 4 m) Dorpati konverentsikeskuse fuajees.
 • Riidest sponsorkott (kotte toodetakse arvestusega üks kott osalejale (v.a. üliõpilased), lektorile ja igale sponsorfirmale).
 • Leheküljesuurune reklaam programmiraamatus.
 • Reklaammaterjal osalejate konverentsikotis.
 • Logo programmiraamatu kaanel.
 • Sponsori kodulehele lingitud logo konverentsi kodulehel märkega “peasponsor”.
 • Logo nimesiltidel (v.a. sponsorite nimesiltidel).
 • Eelisõigus valida täiendavaid sponsorvõimalusi.
 • Eelisõigus valida reklaami asukoht programmiraamatus.
 • Eelisõigus näitusepinna valikul.
   

SUURSPONSORI PAKETT – 1620 € + KM

 • 2 pääset konverentsile ja peoõhtule.
 • Näitusepind suurusega kuni 12 m2 (4 x 3 m) Dorpati konverentsikeskuse fuajees.
 • Leheküljesuurune reklaam programmiraamatus (valikuõigus pärast peasponsorit, mitme suursponsori olemasolul “first come, first served” põhimõttel).
 • Reklaammaterjal osalejate konverentsikotis (kotte toodetakse arvestusega üks kott osalejale (v.a. üliõpilased), lektorile ja igale sponsorfirmale).
 • Logo programmiraamatus ning sponsori kodulehele lingitud logo konverentsi kodulehel märkega “suursponsor”.
   

SPONSORI PAKETT – 1050 € + KM

 • 1 pääse konverentsile ja peoõhtule.
 • Näitusepind suurusega kuni 7.5 m2 (3 x 2,5 m) Dorpati konverentsikeskuse fuajees.
 • Reklaammaterjal osalejate konverentsikotis (kotte toodetakse arvestusega üks kott osalejale (v.a. üliõpilased), lektorile ja igale sponsorfirmale).
 • Logo programmiraamatus ning sponsori kodulehele lingitud logo konverentsi kodulehel märkega “sponsor”.

TÄIENDAVAD SPONSORVÕIMALUSED

LOOMAARSTIDE PEOÕHTU SPONSOR – 1620 € + KM

 • Võimalus öelda peoõhtul tervitussõnad.
 • 2 pääset konverentsile ja peoõhtule.
 • Sponsori nimi trükitakse päevakavadesse nii kodulehel kui programmiraamatus.
 • Sponsori logo trükitakse programmiraamatu kaanele.
 • Sponsoril on võimalus peoõhtu ruumi(de)s üles panna oma roll-up’id vms reklaammaterjal.
 • Leheküljesuurune reklaam programmiraamatus.
 • Reklaammaterjal osalejate konverentsikotis.
   

AASTA LOOMAARSTI AUHINNA SPONSOR – 850 € + MUUD VAJALIKUD MAKSUD

 • Sponsor tasub aasta loomaarsti rahalise preemia.
 • Sponsor tasub iseseisvalt auhinna kui kõik sellega kaasnevad kulud (võimalikud riigimaksud, ülekandetasud jne).
 • Sponsoril on võimalus osaleda auhinna pidulikul üleandmisel.
   

LOGO LOOMAARSTIDE KALENDRIS – 295 € + KM

Vastavalt väljakujunenud traditsioonile antakse välja loomaarstide fotokonkursi parimaid töid sisaldav kalender aastaks 2020. Kalendreid toodetakse arvestusega üks kalender osalejale (v.a. üliõpilased), lektorile ja igale sponsorfirmale.​

 • Sponsori logo esitletakse loomaarstide kalendri igal lehel.
 • Kõik toetajate logod on kalendris esitatud ühesuurustena.
 • Logode järjekorra ja paiknemise kalendris otsustab konverentsi korralduskomitee.
   

KONVERENTSI KIRJUTUSVAHEND – 295 € + KM

 • Konverentsi kirjutusvahend on pastapliiats või harilik pliiats, kuhu trükitakse ühevärviline sponsori logo.
 • Kirjutusvahendi värv valitakse vastavalt sponsori soovile.
 • Kirjutusvahend jagatakse kõigile osalejatele.
   

KONVERENTSI LEKTORI KULUDE KATMINE

 • Sponsor tasub vastavalt konkreetsele vajadusele lektori transpordi-, majutuskulud ja töötasu. Sponsori nimi trükitakse päevakavadesse nii kodulehel kui programmiraamatus.
 • Võimalus öelda antud loengu alguses toetajapoolsed tervitussõnad.
 • 1 pääse konverentsile ja peoõhtule.
 • Sponsoril on võimalus loengu ajaks loengu toimumise ruumis üles panna oma roll-up’id vms reklaammaterjal.
   

TÄIENDAV OSAVÕTT KONVERENTSIST JA PEOÕHTUST

 • Täiendav osaleja sponsori näitusepinnal (sisaldab kohvipause koos suupistetega ja lõunasööki) – 15.00€ + KM päev (18 € koos KM-ga).
 • Täiendav osaleja peoõhtul 45,83 € + KM (55,00 € koos KM-ga)

NB! Täiendavate osavõtjate registreerimiseks palun võtke ühendust Ingrid Veskega - konverents@vet.ee või telefonil +372 5520767.


TÄHELEPANU! 

Näitusel osalejad peavad arvestama ja järgima ravimi- ja reklaamiseaduse nõudeid.

Konverentsil Veterinaarmeditsiin 2019 osaleb reklaami- ja ravimiseaduse mõistes üldsus, mistõttu retseptiravimeid ei saa tutvustada programmiraamatutesse minevatel reklaamidel. Konverentsi kotti minevale reklaamile antud nõue ei kehti, kuna retseptiravimeid sisaldava reklaamiga kotid jõuavad vaid õigustatud isikuteni.


Täiendavate küsimuste ning ettepanekute korral palun võtke ühendust: konverents@vet.ee